Facebook

Sözlük

expensive

adjective

Türkçe'sipahalı
Türadjective
Örnek Cümle
The project was too expensive to be continued.
Proje sürdürülemeyecek ölçüde pahalıydı.