Facebook

Sözlük

expensive

adjective

Türkçe'si pahalı
Tür adjective
Örnek Cümle
Scientific research can cost extremely high, especially if it involves the use of expensive equipment.
Bilimsel araştırma, özellikle pahalı ekipman kullanmayı gerektiriyorsa, çok pahalıya mal olabiliyor.