Facebook

Sözlük

experience

verb

Türkçe'si yaşamak, geçirmek
Tür verb
Örnek Cümle
People experience a wide range of emotions about many different things today.
İnsanlar bugün birçok farklı şeyle ilgili çok çeşitli duygular yaşamaktadırlar.

noun

Türkçe'si deneyim,tecrübe
Tür noun
Örnek Cümle
Language is a shorthand for the sense of belonging together, of sharing the same memories, the same historical experience, the same cultural heritage.
Dil, birbirine ait olma duygusunun, aynı anıları, aynı tarihsel deneyimi, aynı kültür mirasını bölüşmenin kısa bir yoludur.