Facebook

Sözlük

experience

verb

Türkçe'siyaşamak, geçirmek
Türverb
Örnek Cümle
People experience a wide range of emotions about many different things today.
İnsanlar bugün birçok farklı şeyle ilgili çok çeşitli duygular yaşamaktadırlar.

noun

Türkçe'sideneyim,tecrübe
Türnoun
Örnek Cümle
Twentieth-century experience frequently shows that democracies don't attack each other and that nations that respect their citizens' rights also respect their neighbours' rights.
Yirminci yüzyıl tecrübesi sıklıkla göstermiştir ki demokrasiler birbirlerine saldırmazlar ve kendi vatandaşlarının haklarına saygı gösteren uluslar komşularının da haklarına saygı gösterirler.