Facebook

Sözlük

experienced

adjective

Türkçe'si deneyimli
Tür adjective
Örnek Cümle
Whenever the world's tropical seas warm several degrees, Earth has experienced mass extinctions over millions of years.
Ne zaman dünyanın tropikal denizleri birkaç derece ısınsa, Dünya milyonlarca yıldan fazla kitle kaybı yaşar.