Facebook

Sözlük

experienced

adjective

Türkçe'sideneyimli
Türadjective
Örnek Cümle
All through the 1970s many industrial countries experienced a serious energy crisis owing to the rapid rise in oil prices.
1970′ler boyunca, pek çok sanayi ülkesi, petrolfiyatlarındaki hızlı artış nedeniyle ciddi bir enerjibunalımı yaşadı.