Facebook

Sözlük

expertise

noun

Türkçe'si uzmanlık, beceri, ustalık
Tür noun
Örnek Cümle
He is the only person with enough experience and expertise to carry out this scheme.
Bu projeyi yürütecek yeterli deneyim ve uzmanlığa sahip tek kişi odur.