Facebook

Sözlük

explain

verb

Türkçe'si açıklamak
Tür verb
Örnek Cümle
So far, various theories have been put forward to explain the origin of Saturn’s rings.
Satürn’ün halkalarının kökenini açıklamak için bugüne kadar çeşitli kuramlar öne sürülmüştür.