Facebook

Sözlük

explain

verb

Türkçe'si açıklamak
Tür verb
Örnek Cümle
Language alone is not, of course, enough to explain the rise of modern nationalism.
Dil elbette tek başına çağdaş ulusçuluğun doğuşunu açıklamaya yetmez.