Facebook

Sözlük

explanation

noun

Türkçe'siaçıklama
Türnoun

Alternatif öneriler:

explainexplanatoryunexplained