Facebook

Sözlük

exploit

verb

Türkçe'si faydalanmak,sömürmek
Tür verb
Örnek Cümle
Globalization is not only about low cost manufacturing but has provided opportunity to the manufacturers to exploit opportunities and resources in other countries.
Küreselleşme sadece düşük maliyetli üretim değil aynı zamanda üreticilere başka ülkelerdeki fırsat ve kaynaklardan yararlanma olanakları sağlamaktadır.