Facebook

Sözlük

exploration

noun

Türkçe'si araştırma
Tür noun
Örnek Cümle
Oil was first discovered in the 1960s in Mauritania, but high production costs discouraged oil exploration programmes;however, today’s high oil prices make Mauritanian oil economically moreviable.
Moritanya’da petrol ilk olarak 1960’larda keşfedildi, fakat yüksek üretim maliyetleri petrol arama programlarının cesaretini kırdı; ancak, bugünün yüksek petrol fiyatları Moritanya petrolünü ekonomik olarak daha uygun hâle getiriyor.