Facebook

Sözlük

explore

verb

Türkçe'si araştırmak, keşfetmek
Tür verb
Örnek Cümle
The project we have undertaken will explore the political, social, and economic consequences of new information and communication technologies, particularly relating to issues such as the changing role of the state and new security threats.
Üstlendiğimiz proje, özellikle devletin değişen rolü ve yeni güvenlik tehditleri gibi konulara ilişkin olarak, yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin siyasal, toplumsal ve ekonomik sonuçlarını araştıracaktır.