Facebook

Sözlük

explosion

noun

Türkçe'si patlama
Tür noun
Örnek Cümle
A strong nationalism is accompanying the population explosion in some areas of Asia, Africa and Latin America.
Asya, Afrika ve Latin Amerika'nın bazı bölgelerinde nüfus patlamasıyla birlikte kuvvetli bir milliyetçilik görülüyor.