Facebook

Sözlük

exposed

adjective

Türkçe'si maruz kalmış,korunmasız
Tür adjective
Örnek Cümle
After the discovery of fire, people began to notice changes in certain rocks and minerals exposed to high temperatures.
Ateşin keşfinden sonra, insanlar, yüksek sıcaklıklara mâruz kalan belirli kayalar ve mineraller de değişiklikler fark etmeye başladılar.