Facebook

Sözlük

exposure

noun

Türkçe'si maruz kalma
Tür noun
Örnek Cümle
…negative effects of exposure to the sun in summer for even two minutes…
iki dakika bile yazın güneşe maruz kalmanın olumsuz etkileri