Facebook

Sözlük

expression

noun

Türkçe'siifade, ifade etme
Türnoun
Örnek Cümle
Marking a book while you read is essentially nothing but an expression of your differences, or agreements of opinion, with the author.
Bir kitabı okurken işaretlemeniz, esasında yazarla görüş ayrılığınızın veya görüş birliğinizin ifadesinden başka bir şey değildir.