Facebook

Sözlük

expressive

adjective

Türkçe'sianlamlı, ifadeli
Türadjective