Facebook

Sözlük

extension

noun

Türkçe'si genişletme,uzatma
Tür noun
Örnek Cümle
Many branches of applied science are practical extension of either purely theoretical or experimental work.
Uygulamalı bilimin birçok dalları ya tümüyle kuramsal ya da deneysel çalışmanın pratik uzantılarıdır.