Facebook

Sözlük

extensive

adjective

Türkçe'si kapsamlı,geniş
Tür adjective
Örnek Cümle
Another important feature of the galaxy is that it has a weak but enormously extensive magnetic field.
Galaksinin bir başka önemli özelliği de zayıf fakat son derece yaygın bir manyetik alana sahip olmasıdır.