Facebook

Sözlük

extensive

adjective

Türkçe'sikapsamlı,geniş
Türadjective
Örnek Cümle
Another important feature of the galaxy is that it has a weak but enormously extensive magnetic field.
Galaksinin bir başka önemli özelliği de zayıf fakat son derece yaygın bir manyetik alana sahip olmasıdır.

Alternatif öneriler:

extensionextensively