Facebook

Sözlük

extensively

adverb

Türkçe'si yoğun şekilde
Tür adverb
Örnek Cümle
Carl Sandburg, known as the Chicago Poet, spent most of his life in Illinois, where he had been born, though he travelled extensively around the country.
Şikago Ozanı olarak bilinen Carl Sandburg, ülke içinde çok seyahat etmiş olsa da yaşamının çoğunu, doğmuş olduğu İllinois’de geçirdi.