Facebook

Sözlük

extent

noun

Türkçe'si boyut, derece
Tür noun
Örnek Cümle
Economic recessions generally affect the rich to a lesser extent than they do the poor.
Genellikle ekonomik durgunluklar zenginleri, yoksulları olduğundan daha az bir düzeyde etkiler.