Facebook

Sözlük

extent

noun

Türkçe'si boyut, derece
Tür noun
Örnek Cümle
It can be easily recognized that technology has to a great extent reduced the amount of time required to complete the same tasks.
Teknolojinin aynı görevleri tamamlamak için gerekli olan zaman miktarını büyük oranda azaltması gerektiğinin kolayca farkına varılabilir.