Facebook

Sözlük

extinct

adjective

Türkçe'sinesli tükenmiş
Türadjective
Örnek Cümle
We know that, unless we take action right away, certain marine species will start to become extinct due to the alarming decline of biodiversity.
Biliyoruz ki hemen eyleme geçmezsek, bazı deniz canlıları, biyolojik çeşitliliğin endişe verici azalması nedeniyle yok olmaya başlayacak.

verb

Türkçe'siyok olmak
Türverb
Örnek Cümle
a major cause of extinct animal species.
nesli tükenmiş hayvan türlerinin büyük bir sebebi.

Alternatif öneriler:

extinctionmass-extinction