Facebook

Sözlük

extra

adjective

Türkçe'si fazla,ilave
Tür adjective
Örnek Cümle
…a close relation between unhealthy eating habits and the increase in extra body fat…
sağlıksız yeme alışkanlıkları ve fazla vücut yağındaki artış arasındaki yakın bir ilişki

Alternatif öneriler:

extra lightextra workextra-low