Facebook

Sözlük

extravagant

adjective

Türkçe'sisavurgan
Türadjective