Facebook

Sözlük

extreme

adjective

Türkçe'si aşırı
Tür adjective
Örnek Cümle
A layer of fat, enveloping their bodies, protects whales living in polar regions from the extreme cold.
Vücutlarını saran yağ tabakası, kutup bölgelerinde yaşayan balinalan aşın soğuktan korur.

noun

Türkçe'si aşırılık
Tür noun
Örnek Cümle
It is estimated that more than a fifth of the population of the developing world live in extreme poverty.
Gelişmekte olan ülkelerin nüfusunun beşte birinden daha fazlasının aşırı yoksullukta yaşadığı tahmin edilmektedir.