Facebook

Sözlük

extremely

adverb

Türkçe'si son derece, oldukça
Tür adverb
Örnek Cümle
Scientific research can cost extremely high, especially if it involves the use of expensive equipment.
Bilimsel araştırma, özellikle pahalı ekipman kullanmayı gerektiriyorsa, çok pahalıya mal olabiliyor.