Facebook

Sözlük

eye

noun

Türkçe'si göz
Tür noun
Örnek Cümle
The visual area of the eye is limited.
Gözün görme alanı sınırlıdır.

Alternatif öneriler:

eye contactkeep an eye on