Facebook

Sözlük

face

verb

Türkçe'si karşı karşıya kalmak
Tür verb
Örnek Cümle
Sustaining freshwater systems in the face of rapid changes in land use continue to be a major challenge in lake watersheds.
Arazi kullanımındaki hızlı değişiklikler karşısında tatlı su sistemlerini sürdürmek göl havzalarında büyük bir sorun olmaya devam ediyor.

noun

Türkçe'si yüz, surat
Tür noun
Örnek Cümle
Mohammed Aslanı of Nottingham University, in England, who has been leading the researchers, stresses that most people are unaware of the dangers they face by following these traditional practices.
M.