Facebook

Sözlük

face

verb

Türkçe'si karşı karşıya kalmak
Tür verb
Örnek Cümle
When a hedgehog is frightened or attacked, it rolls itself into a ball to protect its vulnerable face and underparts.
Kirpi korktuğu ya da saldırıya uğradığı zaman, yaralanması mümkün yüzünü ve karnını korumak için kendini bir topa dönüştürür.

noun

Türkçe'si yüz, surat
Tür noun
Örnek Cümle
Obesity is becoming a serious problem making millions of people face the same each day all over the world.
Obezite, dünya üzerinde milyonlarca insanı her gün benzer şeyle yüzleştiren ciddi bir sorun olmaktadır.