Facebook

Sözlük

failure

noun

Türkçe'si başarısızlık
Tür noun
Örnek Cümle
The greatest failure of many rich countries has been to leave their future economies to chance.
Çoğu zengin ülkenin en büyük başarısızlığı, gelecekteki ekonomilerini şansa bırakmaları olmuştur.