Facebook

Sözlük

fair-minded

adjective

Türkçe'sitarafsız
Türadjective