Facebook

Sözlük

faith

noun

Türkçe'si inanç
Tür noun
Örnek Cümle
Most of us have put all our faith in one thing, have put all our eggs in one basket, and our lives have no richness apart from our families and our jobs.
Bir çoğumuz bütün inancımızı bir tek şeye bağlamışız, bütün yumurtalarımızı bir sepete koymuşuz, artık hayatımızın dostlarımızdan başka, ailelerimiz ve işlerimizden başka bir zenginliği yok.