Facebook

Sözlük

false

adjective

Türkçe'siyanlış; sahte
Türadjective
Örnek Cümle
Insufficient observations could easily lead to false generalizations.
Yeni kuramların geliştirilmesinde kesin nesnellik mutlaka uygulanmalıdır.

Alternatif öneriler:

false teethfalsehoodfalsely