Facebook

Sözlük

familiar

adjective

Türkçe'si tanıdık,aşina
Tür adjective
Örnek Cümle
For example, one may be generally familiar with a language and still know nothing about nuclear physics or organic chemistry.
Örneğin insan, dili genel olarak bilebilir ama gene de nükleer fizik ya da organik kimya konusunda hiçbir şey bilmeyebilir.