Facebook

Sözlük

family planning

phrase

Türkçe'siaile planlaması
Türphrase
Örnek Cümle
The case of Thailand shows why family planning programs have been successful in many countries.
Tayland'ın durumu aile planlama programlarının neden bir çok ülkede başarılı olduğunu göstermektedir.