Facebook

Sözlük

family

noun

Türkçe'siaile, soy
Türnoun
Örnek Cümle
In her books, the author examines the role of women in Indian society, and family relationships in contemporary life.
Yazar kitaplarında, kadınların Hint toplumundaki rolünü ve çağdaş yaşamda aile ilişkilerini incelemektedir.