Facebook

Sözlük

family

noun

Türkçe'si aile, soy
Tür noun
Örnek Cümle
Because children inherit 50% of their genes from each parent, similarities between family members are not surprising.
Çocuklar her bir ebeveynden genlerinin % 50’sini aldıkları için aile bireyleri arasındaki benzerlikler şaşırtıcı değildir.