Facebook

Sözlük

famine

noun

Türkçe'si açlık
Tür noun
Örnek Cümle
The report deals with the policies of international cooperation adopted by the United Nations to fight famine in Africa.
Rapor, Afrika'daki açlıkla savasmak için Birlesmis Milletlerce kabul edilen uluslararası isbirligi politikalarını ele almaktadır.