Facebook

Sözlük

famine

noun

Türkçe'si açlık
Tür noun
Örnek Cümle
While most of the phenomenal growth is attributed to modern medicine, better famine relief, and more sanitary living conditions, one factor is usually ignored.
Bu olağanüstü büyüme; büyük ölçüde çağdaş tıbba, açlıkla daha iyi savaşıma ve daha sağlıklı yaşama koşullarına bağlanıyorsa da, genellikle bir etmen görmezlikten gelinmektedir.