Facebook

Sözlük

famous

adjective

Türkçe'si ünlü
Tür adjective
Örnek Cümle
Democracy, in Lincoln's famous definition, is government of the people, by the people, and for the people.
Demokrasi, Lincoln'un meşhur tanımıyla, halkın, halk tarafından, halk için kendi kendini yönetmesidir.