Facebook

Sözlük

far

adjective

Türkçe'siuzak,ötede
Türadjective
Örnek Cümle
Earthquakes located in isolated areas far from human population rarely cause any deaths.
İnsan nüfusundan uzak tenha alanlarda yer alan depremler nadiren ölümlere sebep olur.

adverb

Türkçe'siuzakta,çok
Türadverb
Örnek Cümle
Earthquakes located in isolated areas far from human population rarely cause any deaths.
İnsan nüfusundan uzak tenha alanlarda yer alan depremler nadiren ölümlere sebep olur.