Facebook

Sözlük

far

adjective

Türkçe'siuzak,ötede
Türadjective
Örnek Cümle
The lira in your pocket will buy far less today than it would two years ago.
Cebinizdeki lira bugün iki yıl önce satın aldığından çok daha azını satın almaktadır.

adverb

Türkçe'siuzakta,çok
Türadverb
Örnek Cümle
Today, what we know about the Lycians is far more than what the British archaeologist Charles Fellows said in the early 19th century about their civilization.
Bugün Likyalılar hakkında bildiklerimiz, 19. yüzyıl başlarında İngiliz arkeolog Charles Fellows’unonların uygarlığına ilişkin olarak söylediklerinden çok daha fazladır.