Facebook

Sözlük

far

adjective

Türkçe'si uzak,ötede
Tür adjective
Örnek Cümle
Evidence exists that leather was used by the ancient Sumerians as far back as 6000 BC.
M.Ö. 6000'e kadar uzanan yıllarda eski Sümerler tarafından deri kullanıldığına dair kanıtlar vardır.

adverb

Türkçe'si uzakta,çok
Tür adverb
Örnek Cümle
Americans today are far more sceptical about the value of new roads, bridges and sewage-treatment plants especially when they are located in their own immediate environment.
Bugün Amerikalılar, yeni yolların, köprülerin ve arıtma tesislerinin değeri konusunda, özellikle bunlar kendi yakın çevrelerinde yer alıyorsa, çok daha şüphecidirler.