Facebook

Sözlük

farm

verb

Türkçe'si çiftçilik yapmak, yetiştirmek
Tür verb
Örnek Cümle
the export of tropical farm products.
tropik çiftlik ürünlerinin ihracatı.

noun

Türkçe'si çiftlik
Tür noun
Örnek Cümle
The most intensive farm systems result in highly productive monocultures.
En yoğun tarım sistemleri oldukça üretken monokültürlerle sonuçlanır.