Facebook

Sözlük

farmer

noun

Türkçe'si çiftçi
Tür noun
Örnek Cümle
One must bear in mind that the World Trade Organisation benefits every farmer and every business that sells goods and services to foreign markets.
Dünya Ticaret Örgütü'nün, mal ve hizmetlerini dış pazarlarda satan her çiftçiye ve şirkete yarar sağladığı akılda tutulmalıdır.

Alternatif öneriler:

farmwind-farm