Facebook

Sözlük

farmer

noun

Türkçe'si çiftçi
Tür noun
Örnek Cümle
Just like the farmer today, the primitive shepherd kept record of his flock boy counting the animals.
Bugünün çiftçisi gibi, ilkel çoban, hayvanlarını sayarak sürüsünün kaydını tutardı.

Alternatif öneriler:

farmwind-farm