Facebook

Sözlük

fast

adjective

Türkçe'sihızlı,çabuk
Türadjective
Örnek Cümle
Sedentary lifestyle and living on fast foods are the most common causes of obesity in America.
Yerleşik yaşam tarzı ve fast food üzerine yaşam, Amerikadaki obezitenin en yaygın sebeplerindendir.

adverb

Türkçe'sihızlıca,süratle
Türadverb
Örnek Cümle
Continuous consumption of fast food is easiest way to be obese.
Fast foodun sürekli tüketimi obez olmanın en kolay yoludur.

verb

Türkçe'sioruç tutmak
Türverb
Örnek Cümle
Global warming has emerged as a humongous problem facing the fast and ever growing world.
Küresel ısınma, hızlı ve sürekli büyüyen dünyanın yüz yüze geldiği büyük bir sorun olarak ortaya çıkmıştır.

noun

Türkçe'sioruç
Türnoun
Örnek Cümle
Global warming has emerged as a humongous problem facing the fast and ever growing world.
Küresel ısınma, hızlı ve sürekli büyüyen dünyanın yüz yüze geldiği büyük bir sorun olarak ortaya çıkmıştır.