Facebook

Sözlük

fateful

adjective

Türkçe'siönemli, can alıcı
Türadjective