Facebook

Sözlük

fear

verb

Türkçe'si korkmak
Tür verb
Örnek Cümle
Couples, who repeatedly break up and then make up, often find themselves caught between their desire for freedom and their fear of regret.
Tekrar tekrar ayrılıp barışan çiftler, çoğu kez kendilerini bağımsız olma istekleri ile pişman olma korkuları arasında kalmış bulurlar.

noun

Türkçe'si korku,endişe
Tür noun
Örnek Cümle
A large number of people live in constant fear of hunger in Africa.
Afrika'da çok sayıda insan sürekli açlık korkusu içinde yaşarlar.