Facebook

Sözlük

fearful

adjective

Türkçe'siendişeli,korkunç
Türadjective
Örnek Cümle
It also makes the children less fearful about learning in general.
Aynı zamanda çocukların genel olarak öğrenmeden daha az korkmalarını sağlar.