Facebook

Sözlük

fearful

adjective

Türkçe'si endişeli,korkunç
Tür adjective
Örnek Cümle
It also makes the children less fearful about learning in general.
Aynı zamanda çocukların genel olarak öğrenmeden daha az korkmalarını sağlar.