Facebook

Sözlük

few

quantifier

Türkçe'siaz,çok çok az
Türquantifier
Örnek Cümle
Only iron and a few other materials such as cobalt and nickel show strong magnetic effects.
Sadece demir ve kobalt ile nikel gibi diğer birkaç madde güçlü manyetik etkiler gösterir.