Facebook

Sözlük

few

adjective

Türkçe'siçok az
Türadjective
Örnek Cümle
In spite of the technical originality of his poetry, few critics have taken his work seriously.
Şiirinin teknik özgünlüğüne rağmen, pek az eleştirmen onun eserlerini gerçekten ciddiye almıştır.

pronoun

Türkçe'sibirkaç,az
Türpronoun
Örnek Cümle
This novel is short enough to be read in a few hours.
Bu roman birkaç saatte okunacak kadar kısadır.

determiner

Türkçe'sibirkaç,az
Türdeterminer
Örnek Cümle
A few students are going to visit the museum.
Müzeyi gezmeye birkaç öğrenci gidiyor.

Alternatif öneriler:

a fewfewer