Facebook

Sözlük

few

quantifier

Türkçe'si az, çok çok az
Tür quantifier
Örnek Cümle
Though influenced and even occasionally occupied by other nations, Ethiopia is one of the few countries in Africa or Asia never truly colonised.
Diğer uluslardan etkilenmiş, hatta bazen işgal edilmiş de olsa, Etiyopya, Afrika ve Asya’nın hiçbir zaman gerçek anlamda sömürgeleştirilememiş birkaç ülkesinden biridir.