Facebook

Sözlük

field

noun

Türkçe'si alan,arazi
Tür noun
Örnek Cümle
Chemistry, as a field of study based on scientificprinciples, came into being in the latter part of theeighteenth century.
Bilimsel ilkelere dayalı bir çalışma alanı olarak kimya, on sekizinci yüzyılın son bölümünde ortaya çıkmıştır.