Facebook

Sözlük

fifty

noun

Türkçe'si elli
Tür noun
Örnek Cümle
Even if all fossil-fuel power stations worldwide were switched off tomorrow, global temperatures would continue to rise for another fifty years.
Dünyadaki tüm fosil yakıtlı enerji santralleri yarın devreden çıkarılsa bile, küresel sıcaklıklar bir elli yıl daha yükselmeye devam edecektir.