Facebook

Sözlük

fight

verb

Türkçe'sisavaşmak; kavga etmek
Türverb
Örnek Cümle
The report deals with the policies of international cooperation adopted by the United Nations to fight famine in Africa.
Rapor, Afrika'daki açlıkla savasmak için Birlesmis Milletlerce kabul edilen uluslararası isbirligi politikalarını ele almaktadır.

noun

Türkçe'sikavga,dövüş; savaş
Türnoun
Örnek Cümle
Learning how to fight depression is an important part of beinghealthy.
Depresyonla nasıl mücadele edeceğini öğrenmek sağlıklı olmanın önemli bir parçasıdır.