Facebook

Sözlük

figure out

phrasal verb

Türkçe'si (düşünüp) anlamak, çözmek
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
Until recently, there was no reliable method to measure the age of dinosaurs, and thus, to figure out the conditions in which they grew.
Son zamanlara kadar, dinozorların yaşını ölçmek ve böylece büyüdükleri koşulları anlamak için güvenilir bir yöntem yoktu.