Facebook

Sözlük

figure

verb

Türkçe'si hesaplamak
Tür verb

noun

Türkçe'si şekil; rakam; şahsiyet
Tür noun
Örnek Cümle
Until recently, there was no reliable method to measure the age of dinosaurs, and thus, to figure out the conditions in which they grew.
Son zamanlara kadar, dinozorların yaşını ölçmek ve böylece büyüdükleri koşulları anlamak için güvenilir bir yöntem yoktu.