Facebook

Sözlük

film

verb

Türkçe'sifilm çekmek,kaplamak
Türverb
Örnek Cümle
Martin Scorsese’s controversial film takes its story from Edith Warton’s novel, which appeared in 1920 and made her the first woman to receive the Pulitzer Prize for literature.
Martin Scorsese’nin tartışmalı filmi, öyküsünü, Edith Warton’nun 1920’de yayımlanan ve onu Pulitzer Edebiyat Ödülü’nü alan ilk kadın yapan romanından almaktadır.

noun

Türkçe'sifilm; zar
Türnoun
Örnek Cümle
In 1992, Clint Eastwood was awarded three Oscars for the film Unforgiven which he directed and acted in.
1992 yılında Clint Eastwood, yönettiği ve rol aldığı Unforgiven filmi İçin üç Oscar ile ödüllendirildi.