Facebook

Sözlük

film

verb

Türkçe'si film çekmek,kaplamak
Tür verb
Örnek Cümle
There is quite a good film on at the Talip.
Talip'te epeyce güzel bir film oynuyor.

noun

Türkçe'si film; zar
Tür noun
Örnek Cümle
The success of the film lies not just in the force andrange of the acting but in the director's creation of asensitive epic.
Filmin başarısı, sadece oyunculuğun gücünde ve çeşitliliğinde değil, aynı zamanda yönetmenin duygulu bir destan yaratmasında da yatmaktadır.

Alternatif öneriler:

film-makerfilm-making