Facebook

Sözlük

filter

verb

Türkçe'si süzmek,elemek
Tür verb
Örnek Cümle
The insoluble substance remains on the filter while the liquid passes through.
Çözünmez madde filtre üzerinde kalır, oysa sıvı akar.

noun

Türkçe'si süzgeç
Tür noun
Örnek Cümle
It consists of an artificial lung, pumps, tubes and devices for controlling the heat and filtering the blood.
Bir yapma akciğer, pompalar, tüpler, ısıyı denetleyen ve kanı süzen düzeneklerden oluşur.