Facebook

Sözlük

filter

verb

Türkçe'sisüzmek,elemek
Türverb
Örnek Cümle
It consists of an artificial lung, pumps, tubes and devices for controlling the heat and filtering the blood.
Bir yapma akciğer, pompalar, tüpler, ısıyı denetleyen ve kanı süzen düzeneklerden oluşur.

noun

Türkçe'sisüzgeç
Türnoun
Örnek Cümle
It consists of an artificial lung, pumps, tubes and devices for controlling the heat and filtering the blood.
Bir yapma akciğer, pompalar, tüpler, ısıyı denetleyen ve kanı süzen düzeneklerden oluşur.