Facebook

Sözlük

final

adjective

Türkçe'si son,nihai
Tür adjective
Örnek Cümle
The final process in turning animal hides or skins into finished leather is tanning.
Hayvan postu ya da derisini mamul deri haline dönüştürmede son işlem tabaklamadır.

noun

Türkçe'si final
Tür noun
Örnek Cümle
On the final examination day, I will have been studying English for about seven years.
Bitirme sınavı gününde yaklaşık yedi yıldır İngilizce çalışıyor (olmuş) olacağım.