Facebook

Sözlük

final

adjective

Türkçe'si son,nihai
Tür adjective
Örnek Cümle
During World War II many Britons believed that Churchill was clearly the man to lead the country to final victory, but few expected him to go on after the war.
II. Dünya Savaşı sırasında pek çok İngiliz, Churchill‘in kesinlikle ülkeyi nihaî zafere götürecek kişi olduğuna inanıyor, ancak çok azı onun savaştan sonra devam etmesini umuyordu.

noun

Türkçe'si final
Tür noun
Örnek Cümle
On the final examination day, I will have been studying English for about seven years.
Bitirme sınavı gününde yaklaşık yedi yıldır İngilizce çalışıyor (olmuş) olacağım.